Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Hvezdáreň v Hurbanove

1871
funkčná, prístupná

Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove tvorí niekoľko starších aj novších budov rozmiestnených v malom parku v centre mesta.

Park okrem vysokých borovíc zdobí socha Mikuláša Kopernika aj slnečné hodiny, ktorým pre istotu miestni astronómovia schovali ručičku. Párkrát ju už niekto ukradol.

Pre polohu v centre mesta sa hurbanovskí hvezdári venujú najmä skúmaniu Slnka. Pozorovanie nočnej oblohy im sťažuje svetelný smog z okolitých budov.

Do kopúl s ďalekohľadmi chodia už 140 rokov. Observatórium v Hurbanove je najstaršie na Slovensku, uhorský šľachtic Mikuláš Konkoly-Thege ho založil ešte v roku 1871.

Observatórium chceli v roku 2013 na návrh ministerstva kultúry pod vedením Mareka Maďariča pod Národné osvetové centrum v Bratislave. Plánovali tým ušetriť. Astronómovia napokon nemuseli mať obavy zo zmien. Maďarič po medializácii návrh stiahol, čo zdôvodnil rozvojovým plánom nového vedenia observatória.

5faaa60f71a1ccf89724e13608165b73cd7664c7
c1d7db40cb259ae7ab5baf58bf43192eb64aa242

Daroval ju štátu

Hvezdáreň v Hurbanove je považovaná za našu najvýznamnejšiu pamiatku rozvoja vedy.

Konkoly (1842 – 1916) bol synom veľkostatkára z Hurbanova (vtedy nazývaného Stará Ďala). Astronomické a meteorologické observatórium začal budovať na svojom majetku v roku 1868 ako človek vzdelaný v prírodných vedách.

Skonštruoval aj vlastný ďalekohľad, chronografy, spektroskopy a iné fyzikálne prístroje.

V roku 1890 patrilo jeho observatórium k najlepšie vybaveným súkromným observatóriám v Európe.

Pri hvezdárni spravil Konkoly aj meteorologickú stanicu. Komplex sa stal najvýznamnejším svojho druhu v Uhorsku.

V roku 1899 ho daroval štátu a bol jeho doživotným riaditeľom. Zostavil aj sieť menších astronomických pozorovateľní napríklad v Bratislave a Banskej Štiavnici.

Pracuje dodnes

Po vzniku Československa sa pracovisko začlenilo do štátneho observatória v Prahe a po roku 1945 do ústavov SAV. V areáli sídli aj Slovenské ústredie amatérskej astronómie.

Observatórium pracuje nepretržite dodnes.

Hlavný objekt tvorí dvojpodlažná budova s veľkou a malou sklenenou kupolou. Veľkú kupolu postavili v tridsiatych rokoch 20. storočia. Umiestnili do nej 60 cm ďalekohľad

Celý areál je sprístupnený verejnosti.

Komentáre: 1

    Pridaj komentár