Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Kysacká vápenka

Medzi významné a nezanedbateľné zamestnanie Kysačanov v minulosti patrilo pálenie vápna. Výroba zaznamenala najväčší rozmach v časoch prvej ČSR, keď sa namiesto drevených domov začali stavať murované.

Keďže údolie Hornádu bolo mimoriadne bohaté na vápenec a ešte aj v súčasnosti tu sú kameňolomy, vo väčšine obcí sa rozšírila ľudová výroba vápna.

IMG_1001
IMG_0999
IMG_1004
IMG_1005

Najskôr to boli len malé vápenky na konci pozemku, kde si gazdovia popri poľnohospodárstve pálili vápno podľa potreby pre seba alebo na prilepšenie.

K tomu bolo potrebné postaviť vápenku najlepšie na svahovitom mieste, blízko pri zdroji dreva a s jednoduchou dopravou kameňa. Nachystať dostatočné množstvo dreva, potom vypáliť vápenec a rozviezť ho povozom alebo železnicou na stavbu.

Po navození vápenec najskôr lámali a štiepali na drobnejšie kamene, ktoré vytriedili podľa veľkosti.

IMG_1009

Uloženie kameňa v peci malo svoje pravidlá, vrch ukončili kupolovito nasypaním najmenších kamienkov, aby vyplnili všetky medzery, prikryli čečinou a zatreli blatom. Potom už len založili oheň a kúrili. Podľa množstva vápenca jeden až dva dni.

Správne vypálený vápenec sa poznal podľa žiarového lesku – farby rozpáleného železa. Skúsení vápenkári poznali dobre vypálenú pec aj podľa farby plamienkov nad pecou – keď sa zmenili z červených na belasé vedeli, že je hotovo.

IMG_0997

Keď v roku 1924 začal platiť živnostenský zákon, ktorý stanovil živnostenský list, povolenia a daň  z vápna, podľa dobových záznamov ostal v Kysaku len jeden živnostník.

Kysacká vápenka alebo aj vápenka Ondreja Gaša sa nachádza na úpätí kopca juhozápadne od obce na začiatku malej záhradkárskej lokality pri lese. Dostanete sa k nej po poľnej ceste od družstva.

Pochádza z čias po prvej svetovej vojne a je vybudovaná z pálenej tehly.

Vápenka dosahuje výšku 10 metrov a má tvar osemstranného hranola, ktorý sa do výšky zužuje. V peci sa kúrilo drevom a vápenec sa vypaľoval 10 až 72 hodín. K vápenke ho zvážali lanovou dráhou.

Zdroje • geocaching.com • keturist.sk

Pridaj komentár