Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Ľudové náhrobníky Novohradu

1870 - 1911
expozícia

Nikde inde na Slovensku nič podobné nenájdete. Žiadne chmúrenie, ale oslava života. V bohato zdobených a tvarovaných novohradských kamenných a drevených ľudových náhrobníkov evanjelikov augsburského vyznania je zakomponované mnohé z ľudovej viery a filozofie, mnohé zo života celých dedinských spoločenstiev.

V Hornom Tisovníku sa ich zachovalo viac než 80 a vďaka obnove je ich možné vidieť aj dnes. Najstaršie sa objavujú v prvej polovici 70. rokov 19. storočia v Červeňanoch, no k skutočnému rozšíreniu ich zhotovovania došlo až na prelome 80.a 90. rokov.

IMG_0117
IMG_0133
IMG_0124
IMG_0114

Hoci v tomto období na území prakticky celého Novohradu prevažovali obyvatelia – evanjelici augsburského vyznania, svojské podoby náhrobníkov sú spojené iba s jeho severozápadnou časťou.

Kompaktný celok je zložený z dedín Horný a Dolný Tisovník, Červeňany, Madačka, Nedelište, Šula, Senné, Ábelová, Polichno, Praha, Veľký Lom, Suché Brezovo, Horné a Dolné Strháre, ale aj z dnes už zaniknutých obcí Lešť a Turie Pole.

IMG_0112

Skoro ako pohania

Náhrobníky vznikali v priebehu 40 rokov (1870 – 1911). Jozef Vydra v knihe Ľudová architektúra na Slovensku opísal tento fenomén v roku 1928 takto:

„Táto vedľa Čičmian najstarobylejšia časť Slovenska so skoro pohanskými pieskovcovými pomníkmi na cintorínoch, s mužmi v širokých nohaviciach a s kečkami, v porovnaní s ktorými ôsmi žijúci Detvanci s kečkami vyzerali v roku 1925 ako oblečení podľa najnovšej módy. Aspoň jedna dedina z nich mala byť zachránená ako rezervácia starobylej výroby, odevnej a stavebnej kultúry.“

IMG_0139
IMG_0102

Tvorcom náhrobníkov bol napríklad Ján Lacko-Kamenár, pôvodom z Horného Tisovníka. V Madačke sa od neho priučili Ján Čeman a Ján Kizúr-Koplina. Ďalšími tvorcami boli Ján Ďurianec-Fraňo, Juraj Vŕba, Ján Cobor a Pavel Straka.

V Dolnom Tisovníku zhotovovali náhrobníky Ján Frčka-Valent a Ján Ďurianec-Kužjak. V Hornnom Tisovníku patrili k majstrom kamenárom Ján Vŕba a Michal Náton, vo Veľkom Lome to bol Ján Kizúr. Mená tvorcov konkrétnych náhrobníkov sa ale nezachovali, zväčšia to boli príbuzní zosnulého.

IMG_0128

Bohaté vzory a farby

Náhrobníky sú pozoruhodné najmä výtvarnou stránkou – sú zbierkou znakov a symbolov tradičného roľníckeho prostredia. Objavovali sa na nich antropomorfné, zoomorfné motívy ako sú vtáky a chrobáky, bohaté sú aj rastlinné a geometrické ornamenty.

Objavujú sa plastické silne štylizované kruhové kvety, ale aj tie realistickejšie, napríklad ker s kvetmi, plodmi a vetvičkami. Vidieť hviezdice, solárne motívy i zobrazenia ľudskej postavy a hláv. Ciferník hodín na náhrobníku vypovedal o čase úmrtia.

IMG_0123
IMG_0122
IMG_0120

Monotónna sivá farba kameňa donútila tvorcov k farebnému zdobeniu náhrobníkov. Zvýrazňovala sa výzdoba, no aj samotný text. Využívala sa predovšetkým červená, modrá, biela, ale i čierna farba.

Kamenné náhrobníky sú odvodené od renesančných oltárov evanjelických kostolov v regióne. Okrem samotného tvaru to naznačujú aj motívy využívané na oltároch i náhrobníkoch. Z tých sa tak stávali malé oltáriky, svojské kultové miesta zasvätené konkrétnym mŕtvym.

IMG_0081
IMG_0110
IMG_0073
IMG_0094

Oslava života

Využívala sa aj svojská ľudová poetika: „Tu spočíva kvet čo zanechal svet náhle a v richlosti.“ „V jarnej žitia dobe, za života rána, odišla si uvadla Ruža milovaná.“ „Proto že ho milovali a velice v srdci mali, ozdobili mu hrobček s tuto skalu, jenž tu stoji v tom udeli, v te časnosti.“

Ľudové náhrobníky sú pomníkmi skutočnému životu. Sú spomienkami na svojich tvorcov, na ľudí, ktorých hroby označujú, na svet, ktorého boli súčasťou.

Sú oslavou jednoduchého človeka, jeho života a viery, oslavou prírody so zakomponovanými momentami smrti a pominuteľnosti, rovnako i nádeje prítomnej napríklad v motívoch znovuzrodenia. Je to krása a umenie prameniace z nutnosti a jednoduchosti materiálneho sveta a bohatosti sveta duchovného.

IMG_0137

Uzavretí pred svetom

Umiestnenie samotných starých cintorínov v Tisovníku zodpovedá predstavám doby, v ktorej boli zakladané. Nachádzali sa na okraji sídla, na suchom vyvýšenom mieste, ktoré sa nehodilo na žiadny iný účel.

Na začiatku, ak to bolo čo len trochu možné, sa zachovávala orientácia cintorínov i hrobov smerom k východu slnka. Každá konfesia zvyčajne mávala svoj vlastný cintorín. Ten katolícky je v protiľahlom svahu.

S predstavami o smrti a s pochovávaním súviselo množstvo najrozličnejších predstáv a praktík. Na severe Novohradu sa ich uchovalo mnoho aj vďaka tomu, že mal tento priestor dlho výhradne agrárny charakter. Dôležitým faktorom bolo aj hornaté členenie, uzavretosť priestorových celkov, ale napríklad aj absencia stáleho farára v mnohých dedinách.

IMG_0079
IMG_0086

Pochovávali len-tak

Niekde nebol zriadený ani cintorín a pochovávalo sa pri domoch, pod ich prahy, alebo pod stromy. Ešte aj v druhej polovici 19. storočia sú takéto zmienky z Lentvory a z Horného Tisovníka.

Napríklad v roku 1657 uskutočnil kanonickú vizitáciu v Ľuboreči a jej filiách Dávid Láni z Dolnej Strehovej. Zistil, že obyvatelia Lentvory pochovávajú bez vedomia kňaza, ceremónie a nemajú dokonca ani vlastný cintorín.

Ani následné zákazy a tresty ale Lentvoranov nezmenili, keďže ešte o dve storočia neskôr ich evanjelický farár a básnik Daniel Maróthy napomínal, aby mŕtvych nepochovávali pri domoch a hrozil im, že ak si nezriadia cintorín, budú musieť mŕtvych pochovávať v deväť kilometrov vzdialenej Ľuboreči.

Zdroj RNDr. Ján Aláč

komentárov 6

 • Ďuriancova Jana 26. júna 2020

  Byla jsem provdaná za Jána Ďuriance,jeho otec pocházel z Detvy a starý otec z Horního Tisovnika,jeho jméno bylo Ján Ďurianec-nánon, možná jeden z bratrů,ono tam bylo víc mužů tohoto příjmení,proto byli rozlišeni tím přívlastkem. Už se to nikdy nedozvim, jelikož již nikdo nežije,ani můj manžel.

 • Parádna práca, obdivujem celý tím. Kiežby nás bolo viac takýchto ochranárov slovenských a slovanských pamiatok… .

 • Clanok aj stranka su velmi zaujimave. Urcite budem zvedavo sledovat.

 • Edita Kušnierová 30. októbra 2018

  Som nadšená týmto príspevkom: ja som tie náhrobníky objavila v 90-tych rokoch minulého storočia, keď sme ako pamiatkari mapovali okres Veľký Krtíš. Vtedy som všetky zdokumentovala a následne aj publikovala v zborníku Pam. ústavu (už sa ale nepamätám, v ktorom čísle).
  V niektorých obciach som sa stretla s iniciatívou zhromaždiť náhrobníky z už neopatrovaných hrobov do akéhosi lapidária – a zdá sa mi, že sa to na jednom, či dvoch miestach aj uskutočnilo.
  V SNM v Martine je niekoľko takýchto náhrobníkov súčasťou expozície – aspoň kedysi bolo. Sú to úžasné výtvarné pamiatky a rozhodne by mali byť súčasťou Ústredného zoznamu národných kultúrnych pamiatok SR, aby bola zabezpečená ich ochrana.

 • Svetomír 7. júna 2018

  Vďaka za článok. Aj na Honte sú podobné náhrobné kamene, napr. v Hontianskych Tesároch. Spoločné je používanie symbolu Perúnovho kruhu, svargy, ktorá sa používala a dodnes používa v priestore celej Pannonie a Rumunska. Zatiaľ nikto sa nevenoval svarge, neobjasnil jej význam a silu, ktorú mala pred kresťanstvom. Ostal symbol podnes, bez vysvetlenia. Vieme len toľko, že je to najstarší symbol používaný ako modlu v predkresťanských časoch.

 • Marianna 23. mája 2018

  Ďakujem Vám za tento krásny blog.Veľmi si vážim Vašu prácu a želám Vám všetko dobré.

  Pridaj komentár