Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Mlyn Marianna v Piešťanoch

koniec 19. stor.
chátra

Marianna mlyn bol v minulosti známy ako Mišurech mlyn a vlastnila ho spoločnosť Jozef Mišura a spoločníci. Slúžil na hrubé mletie a mleli sa tu takzvané geršle. Odtiaľ pochádza aj prezývka jedného z členov rodiny – geršlár.

Tak tomu bolo až do času, keď pokladník spoločnosti utiekol s peniazmi do Ameriky. Mlyn následne zobrala banka a ustanovila tam správcu, ktorý postavil v časoch druhej svetovej vojny sklad a za ním aj pílu.

IMG_7659
IMG_7670

Mlyn bol spočiatku elektrický, no cez vojnu ho upravili na parný. Dôvodom netradičného kroku boli časté výpadky elektriny. Ešte pred niekoľkými rokmi bolo na mieste torzo parného stroja s obežným kolesom s priemerom štyri metre a hmotnosťou 22 ton, spomína Jaroslav Mišura.

Po vojne už mlyn neslúžil svojmu účelu a od roku 1961 tam mala sklady Tesla Piešťany. Budova slúžila na čistenie a morenie obilia až do stavby objektu Tesly na Vrbovskej ceste. Potom boli v areáli mlyna dielne autodopravy Poľnonákupu. Od 1991 bol priestor opustený a nepoužívaný, občas prenajatý na skladovacie účely.

Dominantná stavba napriek svojmu technickému rázu nesie jasné prvky romantizmu. Táto vysoká budova slúžila ako sýpka, sklad či pozberová linka a staršia nízka budova povedľa skrývala samotný mlyn.

Ten postavili ako väčšinu takýchto budov – mala skoro štvorcový pôdorys, hrubé múry na pevných základoch a pevné drevené stropy na masívnych trámoch, ktoré mali uniesť obrovskú váhu mlecích strojov a ich vibrácie.

Od roku 2016 prechádza celý areál rekonštrukciu, ktorá zachováva pôvodný vzhľad sýpky. Investor predpokladá vytvorenie kancelárií a bytov.

komentárov 6

  • v supise vodnych diel CS Republiky z roku 1936 sa uvadza Piestany 31, Jos. Slezarik, mlyn, 2 kola na strednu vodu. Druhy mlyn na potoku Dubova prevadzkoval Gaspar Kudlac na adrese Piestany 17/19

  • No a na záver identifikácia mlyna, to je tá biela budova s červenou strechou….To je snáď všetko.

  • A ešte jedna informácia, nejestvujú dediči vlastníckych práv k uvedenému mlynu. Mlyn prepadol ešte pred vojnou pravdepodobne banke po tom čo, podľa ústneho podanie, utiekol pokladník spoločnosti do Ameriky aj s peniazmi.

  • Ten miestny historik má nesprávne informácie. V Piešťanoch boli dva mlyny vodné, Kudláčov a Jeklov. Je pravda, že tento mlyn bol blízko potoka, ale nikdy s tým potokom nemal nič dočinenia. V danej oblasti bol navyše stav pre Jeklov mlyn, žiadne ďalšie využitie potoka nebolo možné a ani realizovateľné. Pozostatky rozsiahlych vodných stavieb uvedených mlynov je dodnes možné vysledovať, aj keď na ich mieste sú teraz cesty.

  • Mám ešte jednu prosbu, dlhodobo sa zaujímam o osud zmienených reliéfov. Za 25 rokov som dostal rôzne informácie, nič sa však nepotvrdilo. Požiadal som o informáciu priamo Poľnohospodárske múzeum, ani mi neodpovedali. Škoda. Ak máte overenú informáciu poprosím vás o prameň.

  • Ešte doplnenie k zmienke o Slezárikovom mlyne. Slezárikov mlyn sa uvádza ako vodný mlyn.
    Mišurech mlyn bol elektrický – neskôr parný. Pri porovnaní rôznych prameňov mi vychádza, že Slezárikov mlyn by mohol byť Jeklov mlyn, ale to by mohol potvrdiť niekto z rodiny Jeklovcov.

    Pridaj komentár