Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Mlyn u Polákov v Kútoch

17. storočie (?)
chátra

Záhorie je mlynmi priam posiate. Teda presnejšie – bolo. Zopár sa podarilo zachrániť, ďalšie chátrajú, mnohé už zmizli.

Polákov mlyn v Kútoch vznikol pravdepodobne v 17. storočí. Nenápadná odbočka k nemu sa nachádza pred južným vstupom do mesta. Priľahlú osadu tvorí len niečo vyše desať domov.

IMG_9728_pano

Prvým vlastníkom mlyna bola rodina Pomoranských, potom od roku 1686 Ján Payha. V roku 1716 sa sem priženil Juraj Polák z Čáčova, podľa ktorého mlyn nesie meno.

V minulosti bývali v okolí mlyna hody na sv. Martina, teda netradične odlišne od zvyšku obce.

IMG_9707
IMG_9675
IMG_9720

V roku 1949 mlyn znárodnili a odvtedy chátra. Napriek tomu sa vnútri nachádza množstvo zariadenia a zachovaných detailov od pardubickej firmy „Jos. Prokop synové“, ktorá bola svojho času najväčšou spoločnosťou pre stavbu mlynov a turbín v strednej Európe.

Z mlynského kolesa zostalo torzo a spolu s budovou zarastá aj zaparkovaný nákladiak. Drevá mosta ponad vyschnutý náhon už tiež veľa nevydržia.

IMG_9685
IMG_9701
IMG_9705
IMG_9690
IMG_9680
IMG_9676
IMG_9723

Zdroj • Filip Jurovatý

Komentáre: 1

  • Richard Drška 2. júla 2018

    Niečo viac o mlyne v tomto rukopise: Hések, Matej: Kúty, archeologický, historický, etnografický obraz od najstarších čias do roku 1918. Kúty, 1954. (rukopis uložený v Záhorskom múzeu v Skalici).
    Tiež kratší článok: Drška, Richard: Mlynárska tradícia v Kútoch. In: Záhorie XII., 2003, č. 1, s. 5 – 7. V texte pri obrázkoch máte preklep Juraj Polák sa sem priženil z Čárov a nie Čáčova.

    Pridaj komentár