Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Observatórium Lomnický štít

1936-1940
v prevádzke

Najvyšším miestom na Slovensku, kde pravidelne pracujú ľudia, je observatórium na vrchole Lomnického štítu vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 2632 metrov. (Je to správna výška? Našli sme asi tri.)

Vzniklo z horného poschodia lanovky na Lomnický štít, s ktorej výstavbou začali v roku 1936. Pravidelné meteorologické pozorovania SHMÚ tu začali od roku 1940.

V roku 1962 zriadili na Lomnickom štíte pracovisko astronómov z laboratória fyziky kozmického žiarenia a koronálnej stanice Astronomického ústavu SAV.

Samostatnej budove spravili pri výstavbe šesť podlaží. V pivnici vybudovali zásobáreň s úžitkovou vodou, v suteréne nástupište lanovky, kotolňu ústredného kúrenia a strojovňu. V prízemí fungovala nocľaháreň a služobná miestnosť, na prvom poschodí čakáreň s terasou a byt pozorovateľa.

Druhé poschodie tvoril bufet s kuchyňou a miestnosťou pre pracovníkov s točitými schodmi k okrúhlej meteorologickej pozorovateľni na treťom poschodí so strešnou vyhliadkou. Nad pozorovateľňou je terasovitá strecha.

Budovu postavili z betónu a miestnej žuly. Vybavená je bleskozvodmi a meteorologickými búdkami.

V roku 1962 tu vznikla prístavba s kupolou s priemerom 6,3 metra, nainštalovali do nej prvý 20/300 cm koronograf od firmy Zeiss.

Prvé pravidelné pozorovania protuberencií v spektrálnej čiare H alfa začali v roku 1962 a pozorovania emisných čiar, vznikajúcich v slnečnej koróne, v roku 1964.

V roku 1964 sa miesto stalo trvalým pracoviskom astronómov z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Oba ústavy spolupracujú na pozorovaní Slnka.

V roku 1970 uviedli do prevádzky ďalší ďalekohľad.

jF0_426305_orig

Dnes sa observatórium radí medzi len niekoľko existujúcich pozemných observatórií na celom svete, ktoré systematicky pozorujú emisné spektrálne čiary slnečnej koróny. Výskumníci pripravili a stále dopĺňajú dva dlhodobé rady dát opisujúcich slnečnú koronálnu aktivitu. „Homogénny rad intenzít zelenej kronálnej čiary“ je pripravený z dát všetkých koronálnych staníc vo svete od roku 1939. „Rad dát koronálneho indexu slnečnej aktivity“ je pripravený na základe dát predošlého radu. Patrolné pozorovania zelenej koronálnej čiary pokračujú i v súčasnosti. „Katalóg slnečných H alfa protuberancií“ je pripravený z vlastných meraní získaných na Observatóriu Lomnický Štít a od roku 2009 je rozširovaný s použitím pozorovaní vykonávaných na Observatóriu Kanzelhoehe pre slnečný a environmentálny výskum (Rakúsko). V roku 2011 bol na jednom z koronagrafov nainštalovaný nový prístroj – Koronálny multikanálový polarimeter (CoMP-S), ktorý je momentálne v testovacej prevádzke.

Meteorológia a slnečná astrofyzika

Pridaj komentár