Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Prečerpávacia stanica Patince

1897 - 1974
veľmi dobrý

Parná prečerpávacia stanica Patince – Virt pochádza ešte z roku 1897. Patrí do sústavy staníc, ktoré pôvodne postavili na povodí rieky Dunaj a ktoré slúžili na prečerpávanie priesakových a vnútorných vôd za dunajskú hrádzu.

V rokoch 1884 až 1896 dobudovali protipovodňovú hrádzu Dunaja, ktorá dosiahla celkovú dĺžku takmer 250 kilometrov. Napriek tomu „storočné“ povodne v rokoch 1897 a 1899 pretrhli hrádze, a preto padlo rozhodnutie nielen zvyšovať hrádze, ale aj vybudovať stanice na prečerpávanie vnútorných vôd.

Prvú čerpaciu stanicu na Žitnom ostrove postavili v roku 1896 pri obci Číčov. O rok nato vybudovali tri parné čerpacie stanice v Martovciach, Patinciach (označovaná aj ako Žitavská tôň) a v Lándore.

Zariadenia slúžili svojmu účelu až do povodne v roku 1965, niektoré po technickej modernizácii do polovice osemdesiatych rokov 20. storočia.

Objekt v Patinciach tvorí budova strojovne s pekným tehlovým komínom. Strojovňa je prízemná objekt s nízkou dvojspádovou strechou. Bočné krídlo tvorí kotolňa, resp. skladovací priestor. Strojovňa je vybavená pôvodným technologickým zariadením.

Čerpacia stanica pozostáva z dvoch čerpacích strojov, ktoré dodala anglická firma Nicholson.

V prevádzke bola do roku 1974 rokov, je zachovaná vo veľmi dobrom stave. Udržiavajú ju ako kultúrnu pamiatku.

Precerpavacia_stanica001

• Zdroj: Mlynka L., Haberlandová K.: Kultúrne krásy Slovenska: Technické pamiatky •

Pridaj komentár