Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Rákošská Baňa

koniec 19. storočia
úpadok

Nachádzame sa pod vrcholom Železník, v centre jedného z najdôležitejších ložísk železnej rudy v Rakúsko-Uhorsku. 814 metrov vysoký kopec je prevŕtaný skrz-naskrz štôlňami a ukrýva mnoho nerastov.

Zvláštnu pozornosť si zaslúžia evansit a vashegyit. Tieto minerály prvýkrát na svete opísali na Slovensku. Vashegyit zdokumentoval v roku 1910 K. Zimányi a názov pochádza z maďarského názvu pre Železník. Evansit zasa opísal D. Forbes v roku 1864, meno dostal podľa Angličana B. Evansa, ktorý ho tu objavil v roku 1855.

Prvé informácie o ťažbe železnej rudy v oblasti sú z polovice 13. storočia. Na základe nálezov strusiek v zemných pieckach, prezývaných vlčie diery, sa predpokladá, že ťažba sa začala už koncom doby laténskej, teda od polovice 2. storočia pred naším letopočtom.

Spočiatku sa ťažilo povrchovo, keď sa ruda týmto spôsobom vyčerpala, pristúpilo sa k podzemnej ťažbe. Najprv v Rákoši, neskôr aj na Železníku.

IMG_9571
IMG_9578
IMG_9589b

Zlievareň zmizla

Pri výstavbe osady Rákošská Baňa v roku 1896 objavili pozostatky rímskej pece. Dedinu dnes tvoria tri ulice pod sebou a pravidelná kolónia banských domčekov. Aj vstup na detské ihrisko označuje brána s baníckym znakom.

Dodnes je tu odpočinkové miesto, akýsi park, s nádhernou kovom zdobenou studňou z roku 1925. Kedysi v nej vraj chladili nápoje počas tanečných zábav.

Priemyselnú minulosť pripomína už len z húštiny trčiaci posledný komín zlievarne. Pri ňom trochu nečakane rastie obrovský platan.

Ešte v roku 1998 zapísali to zoznamu pamiatkového fondu štyri zachovalé objekty bývalej zlievarne. Všetky boli vo veľmi dobrom stave so zdravým hrazdeným murivom z kvalitných dvakrát pálených tehál.

V interiéroch sa zachovali časti zlievarenskej techniky, dúchadlá, kadluby, množstvo kovových nástrojov.

IMG_9573

Po likvidácii majetku Železorudných baní Spišská Nová Ves začiatkom 90. rokov sa stali majiteľmi zlievarne súkromné osoby blízke vedeniu bývalého závodu. Nastal úpadok.

Pamiatkári bojovali. Uskutočnili sa štyri správne konania na úrovni obvodných, okresných aj krajských úradov, ktoré nariadili vlastníkom ochranu objektov.

Napriek enormnému úsiliu sa unikátnu industriálnu pamiatku nepodarilo zachrániť a postupne dochádzalo k jej rozoberaniu. Odvážali sa nielen kovové časti, ale aj stále kvalitné tehly.

IMG_9579
IMG_9583
IMG_9586
IMG_9580

ZNa zánik sa zabudlo

Dve dúchadlá a časti architektonicky zaujímavých okien sa podarilo umiestniť v Baníckom múzeu v Rožňave.

O malú zlievarenskú Siemens-martinskú pec prejavilo záujem Banícke múzeum v Banskej Štiavnici, žiaľ, zostalo len pri sľuboch a pec napokon bez stopy zmizla, informovala nás Edita Kušnierová, ktorá sa do procesu aktívne zapojila.

„V roku 2002, po novom územnosprávnom členení Slovenska, sme všetku dokumentáciu a spisy zo správnych konaní museli odovzdať Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici, kde už nik v šetrení nepokračoval a na pomalý zánik pamiatky sa úplne zabudlo,“ dodáva.

IMG_9569

komentáre 4

 • Simona Popovičová 18. októbra 2019

  Tak toto je krásna a aj smutná nostalgia. Vyrastala som na vrchnej „kolónii“ (ulici) v posledných domoch, so záhradou v lese, plnou líšok, srncov a veveričiek čo nám kradli orechy . Chleba a mäso sme si chodili dopredu objednávať do rozličného tovaru, dedko mi kupoval hašlerky a citrónové napolitánky. Chodili sme sa krútiť na kolotoč a keď nás nikto nevidel, naháňali sme sa až k baniam. Zimy boli tiché, často bez prúdu, len pri peci a kachliach, s kopou snehu. Všetko bolo inak ako teraz. A vždy, keď prechádzam okolo a zastavím sa pozrieť na miesto, kde som nechala kus srdca, je mi trošku clivo. Domy sú opustené, zarastené, ošúchané. Okná obchodíku vybité. Chodníky prázdne. No aj tak je to stále to najkrajšie miesto pod slnkom.

 • Dina Laciakova 11. januára 2018

  moja dedina

 • Časopis Plus 7 dní ma krátku reportáž o týchto pamiatkach aj s fotografiami vysokých pecí. Číslo z 10.augusta 2017.

 • Julius homola 5. augusta 2017

  Trávil som tam mnohé prazdniny,na ihrisku,v kolkarni, pod gaštanmi, a po pivo som chodil do tej budovy,osada mAla krásneho ducha

  Pridaj komentár