Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Starý kostol v Sirku

stredovek
chátra

Vôbec netušíme, kedy ho postavili. Ani kto. Chrám dnes pripomína len málo. A vlastne doňho dlhý čas ani žiadni veriaci nechodili.

Taký je osud starého kostola, ktorý ešte stále stojí v centre gemerskej obce Sirk. Podľa niektorých zdrojov ide o stredovekú stavbu, možno už z 13. storočia.

Podľa iných ho postavili husiti, ktorí sa v Sirku sa zdržiavali zhruba od roku 1440 do 60. rokov 15. storočia. Niekedy sa preto nazýva aj ako husitský.

IMG_2123
IMG_2099
IMG_2109

Prvá písomná zmienka je až z roku 1596 vo vizitácii evanjelických cirkví v Gemeri.

V období náboženskej neslobody gróf Čáky evanjelikom kostol v roku 1712 vzal a odozdal ho rímskokatolíckemu farárovi v neďalekom Rákoši. V tejto dobe bol zasvätený sv. Anne.

IMG_2104

Kostol bol pôvodne opevnený a vnútri areálu sa nachádzal cintorín. Kamenný múr obyvatelia postupne rozobrali a pri kostolíku sa prestalo pochovávať v roku 1760.

Neskôr na tomto mieste vzniklo miesto pre jarmoky. Keďže obyvatelia Sirku boli evanjelici, chrám sa nevyužíval ani na liturgické účely.

IMG_2112
IMG_2102

V roku 1809 navyše vyhorel a nasledujúcich 40 rokov chátral, keďže ho nemal kto opraviť.

V 40. rokoch 19. storočia oň prejavila záujem banská spoločnosť Rimavská koalícia, ktorá potrebovala kancelárie a byt pre správcu baní. Kostolík odkúpili a prestavali.

Pôdorys s asymetricky umiestnenou vežou naznačuje, že pôvodnú menšiu stavbu neskôr rozšírili severným, možno aj východným smerom a menšiu svätyňu nahradili väčším polygonálnym presbytériom, ku ktorej pripojili severnú sakristiu.

IMG_2113
IMG_2105

V zime 2012/2013 sa pod snehom prepadla strecha lode a presbytéria. Koniec pamiatky odvrátila výstavba konštrukcie so strechou, ktorá prekryla celú pôvodnú budovu.

Zdroje • apsida.sk • ohrozenekostoly.sk

Pridaj komentár