Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Štôlňa Bartolomej pri Modre

nápis je z roku 1771, ale štôlňa je staršia
zachovaná

Za úzkym vstupom štôlne Bartolomej pri Modre-Harmónii sa skrýva asi 400 metrov chodieb vyrazených hlboko do kremencového masívu. Je to najdlhšia prieskumná štôlňa v okolí Modry. Má dve podlažia prepojené šachtou.

Chodby prieskumnej štôlne zrejme vyhĺbili na etapy, počas rôznych období. Badať to aj na spôsobe razenia. Časť chodieb bola vyhĺbená ručne, hovorí sa im „kresanice“. Baníci pomocou želiezka a kladivka vykresali zvislé a vodorovné ryhy v určitom rozstupe, vzniknuté hrbolčeky potom odbíjali kladivkom. Táto práca bola nesmierne namáhavá a baníci dokázali za rok vyhĺbiť len niekoľko desiatok metrov.

Baníci túžili nájsť hlavne zlato. Keď sa im to nepodarilo, baňu opustili. Vzhľadom na rôzne spôsoby razenia usudzujeme, že sa sem o niekoľko rokov vrátili ďalší baníci a pokračovali v hľadaní zlatej žily. Zrejme už aj trhavinami.

Začiatok ťažobnej činnosti nevieme datovať. Prvá zmienka týkajúca sa Harmónie je z roku 1773, keď banský podnikateľ Jozef Entzler obhliadal staré banské diela v Malých Karpatoch – Pezinku, Perneku aj v Modre. Z toho vyplýva, že banská činnosť tu prebiehala už predtým. Napovedá tomu aj nápis, ktorý nedávno objavili práve v štôlni Bartolomej – je z roku 1771.

Prvá známa zmienka o štôlni Bartolomej je zo zoznamu baní z roku 1821.

Chodba-pri-konci
šachta
Vstup
zimujúce-netopiere

Vnútri v bani žijú alebo zimujú rôzne živočíchy, ako sú salamandry alebo netopiere. Vidno tu najmä spiacich podkovárov malých. Aj preto sa štôlňa nachádza mimo oficiálneho banského chodníka a ani my neuvádzame jej presnú GPS adresu. Ľudská prítomnosť môže životu v bani ublížiť.

Aj preto je veľmi sympatická snaha ochrániť štôlňu, sú za ňou občianske združenie Ochrana zdravia a životného prostredia a Klub priateľov turistiky. Ich prácu vidno aj v neďalekej Dvojitej štôlni.

Bartolomej-mapa

Komentáre: 1

  • Traduje sa že jedna šachta vedie až po hrad Červený kameň .

    Pridaj komentár