Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Vodná elektráreň Staré Hory

1923 - 1925
schopná prevádzky

Kaskáda energetických vodných diel na Starohorskom potoku je najvýznamnejším historickým komplexom svojho druhu. Navyše je zachovaná v pôvodnej výrobnej funkcii.

Je zaujímavá nielen z energetického hľadiska, ale aj konštrukciou priehrad typu Ambursen. Doskové členenie bolo na tú dobu originálnym riešením.

Výstavbu realizoval štát v rokoch 1923 – 1925. Mali zásobovať závody železiarní a ďalšie priemyselné podniky a sídla stredoslovenskej oblasti. Pôvodne tu plánovali tri energetické stupne, napokon sa uskutočnila výstavba dvoch elektrární.

budova elektrárne
agregáty v elektrárni

Prvým stupňom sústavy je vodná elektráreň Dolný Jelenec, ktorá využíva energiu vody akumulovanej v nádrži Motyčky. Vodu privádza tlaková štôlňa dĺžky 1234 metrov a 185 metrov dlhé potrubie. Pôvodne bola vybavená dvoma Francisovými turbínami a neskôr po vojne aj treťou. Výkon energetického stupňa je 1,98 MW.

Druhým stupňom kaskády je vodná elektráreň Staré Hory, do ktorej sa privádzajú vody Starohorského a Jeleneckého potoka. Potrubie a štôlne vedú vodu v dĺžke 3,3 km pri spáde 83 metrov. Aj na druhom stupni sú dve Francisove turbíny s generátormi a výkonom 1,12 MW.

Turbíny vyrobila a dodala firma Českomoravská Kolben-Daněk.

priehradná nádrž pri elektrárni
budova elektrárne
agregáty v elektrárni

Akumulačná nádrž na Jeleneckom potoku plní zároveň aj funkciu vyrovnávacej nádrže a zásobárne pitnej vody. Zachytáva vody Jeleneckého potoka a jeho prítokov.

Kaskáda vodných diel na Starohorskom potoku v peknom prírodnom prostredí je stále schopná prevádzky. Zároveň je chránená ako kultúrna pamiatka a historické aj technické dielo našich energetikov.

• Zdroje: Mlynka L., Haberlandová K.: Kultúrne krásy Slovenska: Technické pamiatky • Foto: TASR •

komentárov 5

    Pridaj komentár