Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Vodojem v Komárne

1901 - 1902
Prevádzkyschopný

Vodojem v Komárne je súčasťou mestského vodovodu, ktorý je tretí najstarší na území Slovenska (po Bratislave a Trenčíne).

Už nie je v prevádzke pre zvýšené tlakové pomery vo vodovodných potrubiach. Podľa mestskej stránky ho však stále udržiavajú v prevádzkyschopnom stave. Dnu sa bežne nedá dostať.

Povolenie na výstavbu vodojemu vydali v roku 1900. O rok neskôr vypracoval projekt kráľovský inžinier z Budapešti Zarka Elemér.

collage-fo

Ráz architektúry vodojemu radí stavbu do romantického slohu prelomu 19. a 20. storočia. Svojim vzhľadom pripomína niekdajší význam mesta ako protitureckej pevnosti.

Vežový vodojem začali budovať v roku 1901 a už v roku 1902 ho uviedi do prevádzky. Slúžil ako vyrovnávacia nádrž zásobovania pitnou vodou mesta. Jeho neoddeliteľnou súčasťou bola vodáreň situovaná v lokalite mesta na Ostrove Červenej flotily. Obe realizácie vychádzajú z jednotného projektu.

Má výšku 36,5 metra a priemer kruhového pôdorysu je 11 metrov. Hmota objektu je horizontálne členená na tri časti: sokel rastrovaný kvádrovaním, omietnutú podnož a nádrž s objemom 500 m3, podobne ako sokel doplnenú opäť kvádrovaním.

10367156_300504206814982_8239316540941127786_n
10669995_300504150148321_4798977585301000637_n
10525779_300504153481654_1790423560302406584_n

Jednoduchosť vyznenia tvaru valca obohacuje historizujúce architektonické prvky, akými sú polkruhový vežičkový arkier primkýnajúci sa k fasáde z južnej strany nádrže, renesančná antika alebo oblúčkový vlys pod korunnou rímsou.

Prístup do nádrže zabezpečuje schodisko osvetľované štrbinovými lomenými oknami. V podnoži vedie potrubie zásobujúce vodojem vodou, ktoré v rokoch 1965 až 1966 vymenili. V akrieri je vretenové schodisko končiace na streche nádrže.

Nad vstupom do objektu je zachovaná mreža s geometrickým dekórom, lemuje jeho portál s klenákom.

Vodojem sa nachádza na Sennom trhu a je obklopený parčíkom. Bol oddelený plotom, zachoval sa však iba múrik bez kovania.

Pôvodné plynové a dieselové stroje vodárne sa nezachovali, vymenili ich v šesťdesiatych rokoch 20. storočia za výkonnejšie.

Pridaj komentár