Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Vodojem a železničná stanica v Kútoch

1928 - 1934
v prevádzke

Po vzniku Československa v roku 1918 sa Kúty ocitli na hlavnej železničnej trati nového štátu spájajúcej Prahu s Bratislavou.

Zvýšený objem prepravy nákladu a osôb si vyžiadal stavbu novej výpravnej budovy a ďalších stavieb technického zabezpečenia, ako sú vodojem či depo.

Proces výstavby výpravnej budovy v Kútoch bol pomerne zdĺhavý a od počiatočných návrhov po samotnú realizáciu uplynulo desať rokov.

IMG_9770
IMG_9763
IMG_9768

Vychádzali z Jurkoviča

Prvý náčrt pochádza už z roku 1920 a pomerne rozložitá budova tvaroslovne vychádzala z architektúry Dušana Jurkoviča.

Pri ďalších dvoch prepracovaných návrhoch z rokov 1923 a 1926 došlo k redukcii zastavanej plochy a úspornejšie bola poňatá aj fasáda s minimom drevených prvkov ľudovej architektúry oproti pôvodnému náčrtu.

IMG_9764

Definitívne bol však schválený až štvrtý návrh, ktorý vypracoval odbor pozemných stavieb Ústrednej stavebnej správy pri Ministerstve železníc na čele s Ing. Kulhavým.

Podpivničená budova mala tri podlažia, zo strany od koľajiska rozsiahle kryté nástupište, v ľavej časti reštauráciu II. a III. triedy so zázemím, v strede vestibul, čakárne I., II. a III. triedy, a napravo miestnosti vlakových čiat, kanceláriu prednostu, dopravnú kanceláriu, priestory pošty a WC.

IMG_9765
IMG_9747
IMG_9755

Nadzemné podlažia zaberali byty železničných zamestnancov. Tie boli prístupné schodiskom zakomponovaným do veže so stanovou strechou prístupnou z uličnej strany.

Hlavný vstup do vestibulu je dekorovaný polstĺpmi s polkruhovými hlavicami. Pre celú fasádu budovy je charakteristické okrem veže členenie pásovým režným tehlovým murivom, strecha členená drevenými štítmi inšpirovanými ľudovou architektúrou a výzdobnými rondokubistickými detailami.

IMG_9759

Strecha s vežičkou

Stavebné práce začala realizovať 4. apríla 1928 na základe úspechu vo verejnej súťaži firma Ing. B. Matuna z Bratislavy s rozpočtom 630 553,- Kč. Do užívania odovzdali stavbu 11. januára 1930.

V obdobnom duchu je poňatá aj budova vodojemu. Monumentálnej architektúre dominuje tehlové murivo vysokého sokla štvorcového pôdorysu, na ktorom je umiestnená valcová nádrž podopretá konzolami so svetlou omietkou ukončená kupolovou strechou s vežičkou.

Jeho výstavba prebiehala v rokoch 1931 – 1934.

Zdroj • Michaela Haviarová – Pamiatky a múzeá (2/2013)

Pridaj komentár