Close

Spoznávame zabudnuté miesta Slovenska

Vysoká pec Tri Vody

1873
zrekonštruovaná

V zalesnenej doline pod masívom Ľubietovského Vepra, v katastri obce Ľubietová, sa nachádza zrekonštruovaná vysoká pec, v ktorej sa kedysi vyrábalo surové železo a odlievali sa v nej rúry, kachle, železný riad aj delové gule.

Občas ju mylne priraďujú k Osrbliu namiesto Ľubietovej a pokladajú ju za prvú vysokú pec v Uhorsku. Ako nás upozornilo občianske združenie Libetha, prvá uhorská vysoká pec vznikla v roku 1692 v ľubietovskej časti Huta, a nie v Troch Vodách. Po nej sú viditeľné už len pozostatky.

Ložiská železnej rudy sa v oblasti za Veprom – Červená jama našli v roku 1793. Vysokú pec v Troch Vodách začali stavať v roku 1795 dvaja členovia ťažiarskeho spolku Ľubietová. Do prevádzky ju uviedli až začiatkom 19. storočia.

Bohaté, skoro nedotknuté prastaré lesy boli výhodnou zásobárňou dreva na výrobu vysokopecného paliva – drevného uhlia. Horské potoky z dolín Hámorná a Prostredná zase poskytli dostatočnú silu vody na pohon dúchadla vysokej pece.

csm_D_Tri_vody_vysoka_pec_jpg_c4d2bee019
69323025

Pec produkovala surové železo. Časť sa odvážala na ďalšie spracovanie do erárnych hrončiarskych železiarní, menšia časť železa sa použila na odlievanie liatinových výrobkov do foriem priamo z pece.

Odlievali tu aj delové gule použité v uhorskej revolúcii 1848-49.

V roku 1835 podnik odkúpil podnikateľ Daniel Prihradný zo Spišských Vlách. Bane i železná huta Tri Vody sa stali súčasťou väčšieho železiarskeho komplexu Tri Vody-Bujakovo, ktorý surovým železom zásoboval výhradne svoje hámre a valcovne v Bujakove pri Brezne.

V rokoch 1867-68 uskutočnil Prihradný rozsiahlu rekonštrukciu svojho železiarskeho komplexu, v rámci ktorej pec Tri Vody prestaval na väčšiu kapacitu.

V roku 1873 bola už táto pec zastaralá a výrobu v nej zastavili. Pracovala skoro 80 rokov. Výrobu v Bujakove zatvorili v roku 1901.

Ostatné objekty železiarne pri požiari v roku 1882 vyhoreli a pri výstavbe úzkokoľajnej železnice v roku 1917 odstránili ich zvyšky.

Pozostatky vysokej pece zrekonštruovali a zakonzervovali v roku 1974 zásluhou Okresnej pamiatkovej správy v Banskej Bystrici. Objekt je chránenou kultúrno-technickou pamiatkou.

Zachovaná pec z lomového kameňa má pôdorys v základe s rozmermi 8,5 x 8,5 metra, rovnaká je aj výška. Kruhová šachta vo vnútri pece má priemer od 2,5 metra do 3 metrov.

16-pec-tri-vody

• Zdroj: Mlynka L., Haberlandová K.: Kultúrne krásy Slovenska: Technické pamiatky •

Komentáre: 1

  • Klara Salzmann 11. februára 2019

    V roku 1983 v rámci prvého tábora Záchrany Čiernohronskej lesnej železničky tu bol v miestnej horárni jeden z pracovných táborov. Účastníci pracovali v lese, z ich zárobku bol financovaný hlavný tábor vo Vydrovskej doline na Čiernom Balogu.

    Pridaj komentár